Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Kolofon

Titel:
Årsrapport 2008

Emneord:
Årsrapport

Resumé
I årsrapport 2008 beskriver og vurderer Universitets- og Bygningsstyrelsen den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater. Med årsrapporten formidler Universitets- og Bygningsstyrelsen således de resultater, der er opnået med de bevilgede ressourcer.

Udgiver:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Ansvarlig institution:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Copyright:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Forfatter:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.ubst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version:
978-87-90797-35-5

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Denne side er kolofonen til publikationen "Årsrapport 2008".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.