Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning november 2004

Forsidebillede

Resumé

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning, november 2004, omfatter kort beskrivelse af miljøvejledningen og en egentlig procedurebeskrivelse inkl. Miljøkoordinatorens aktiviteter i forbindelse med udvælgelse, dokumentation og opfølgning på den valgte miljøindsats. De projekteringsmæssige foranstaltninger, der iværksættes som konsekvens af den valgte miljøindsats, er omfattet af de sædvanlige ydelsesbeskrivelser.

Indhold

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Kolofon
Hele publikationen med grafik [16 kB]
Hele publikationen som PDF [384 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning november 2004".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2004. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.