Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

UBST Indeklimavejledning - Planlægning af godt indeklima i undervisningsbyggeri

Forsidebillede

Resumé

Målet med denne vejledning er, at beskrive UBST's krav til et godt indeklima i byggeri der er tilpasset rums eller bygningers brug og funktioner. For hvert indeklimaområde opstiller vejledningen således fem kvalitetsniveauer fra A-E, der kan benyttes ved præcisering af indeklimakravene til et givet rum eller en given rumtype.

Indhold

1 Forord

2 Målsætning for indeklima

3 Processen

4 Specifikation af indeklima

5 Valg af indeklimaløsninger

6 Dokumentation

7 Definitioner

8 Referencer

9 Bilag

Kolofon
Hele publikationen med grafik [176 kB]
Hele publikationen som PDF [1300 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "UBST Indeklimavejledning - Planlægning af godt indeklima i undervisningsbyggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.