Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

UBST-Energivejledning: Planlægning af energieffektivt byggeri

Forsidebillede

Resumé

UBST ønsker at fremme udviklingen indenfor energieffektivisering af byggeri. Det sker ved at stille skærpede energikrav til alt byggeri i UBST's regi allerede nu, svarende til de energikrav der forventes at komme til at gælde for alt byggeri fra 2010.

UBST ønsker dermed at medvirke til opfyldelse af de politiske mål om energieffektivisering af byggeriet og til ønsket om at staten går foran i energieffektiviseringen. Kravene er udformet, så der opnås en totaløkonomisk optimering af energiøkonomien, under hensyn til både bygge- og driftsomkostninger.

Indhold

1 Forord

2 Målsætning for energieffektivitet

3 Processen

4 Pejlemærker for bygningsdele og systemer

5 Bilag 1 Overordnet energidesign

Kolofon
Hele publikationen med grafik [96 kB]
Hele publikationen som PDF [432 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "UBST-Energivejledning: Planlægning af energieffektivt byggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.