Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Indledning

Universiteter i tal 2009 har som formål at give et overblik over nogle af de mest centrale tal vedrørende de danske universiteter.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har siden 2003 udgivet Universitetsuddannelser i tal, der har beskrevet udviklingen på de danske universiteters uddannelser. Denne publikation er en videreudvikling af disse udgivelser, i det den ikke blot behandler uddannelserne, men også de øvrige aspekter af universiteternes virke, herunder eksempelvis universiteternes økonomi og forskning.

Universiteter i tal 2009 er en kort og læsevenlig udgave af et mere om fattende indikatorberedskab, som emnemæssigt beskriver de samme forhold som nærværende publikation. Indikatorberedskabet indeholder en lang række supplerende tal og beskrivelser, som ikke er med her. Hvis man har lyst til at dykke dybere ned i emnerne, findes indikatorberedskabet på www.ubst.dk.

Publikationens kilder er blandt andet Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding (KOT), Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase, CIRIUS, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Universitets- og Bygningsstyrelsens egne opgørelser.

Denne side er kapitel 1 af 10 til publikationen "Universiteter i tal 2009".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.