Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Nøgletal

S-FoU skal udover overnævnte resultatkrav aflevere jf. resultatkontrakten nedenstående nøgletal. Det forventes at dette med årene bliver til tidsserier, så det er muligt at analysere udviklingen.

Nøgletal for 2005
Årsværk Omsætning i mio. kr.
Årsværk i forhold til omsætning
  2004 2005 2004 2005 2004 2005
1. Årets lejeomsætning i forholdt tilantal årsværk andvendt på ejendomsforvaltning 9,4 9,3 1.394,4 1.418,4 147,3 mio. kr. pr. årsværk 152,2 mio. kr. pr. årsværk
2. Årets anlægsudgifter i forhold til antal årsværk anvendt på bygherrerollen
11,3 10,2 733,8 642,1

66,2 mio. kr. pr. årsværk 62,8 mio. kr. pr. årsværk

Budget mio. kr. Budget mio. kr.
   
3. Anvendt på kunstnerisk udsmykning
9,9 5,4 31,7 5,3    
  2003 2004 2005
4. Andvendt på indvendig og udvendig veligeholdelse pr. m² Mio. kr. Kr. pr. m² Mio. kr. Kr. pr. m² Mio. kr. Kr. pr. m²
Udvendig vedligeholdelse 56,0 36,5 101,4 66,2 56,2 34,6
Indvendig vedligeholdelse 78,2 51,0 87,1 56,8 50,5 31,2

Note: Årsværk er ekskl. (ferie, sygdom, kursus o. lign.) og generel ledelse og adm. samt hjælpefunktioner.

Denne side er kapitel 3 af 9 til publikationen "Årsrapport 2005".
Version nr. 1.0 af 04-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.