Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Strategisk brug af studiearbejdspladser

en aktuel dansk undersøgelse

Forsidebillede

Resumé

Undersøgelsen er udført af Signal Arkitekter i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen og er udkommet i januar 2008. Undersøgelsen er et led i Videnskabsministeriets Projekt Campus, som sætter fokus på de fysiske rammer for studiemiljøet og campusområder på landets universiteter. Der er fokus på 16 aktuelle eksempler på studiearbejdspladser fra danske universiteter. Hvordan er de udført og udformet? Hvad har de kostet? Og hvilken læringsmæssig og social effekt har de? Endelig peger undersøgelsen på tendenser for indretningen af fremtidens studiemiljø, og hvilke udfordringer fremtiden byder på. Universitets- og Bygningsstyrelsen håber med dette materiale, at kunne levere inspiration til universiteter og rådgivere i udviklingen af fremtidige uddannelsesmiljøer i Danmark.

Indhold

Forord

Indledning/ Metode

AAU, Aalborg Universitet

AU, Aarhus Universitet, It-byen

AU, Aarhus Universitet, iNANO

DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

SDU, Syddansk Universitet, Odense

RUC, Roskilde Universitetscenter

CBS, Copenhagen Business School

KU, Københavns Universitet

Opsamling/ Konklusion

Kolofon
Hele publikationen med grafik [116 kB]
Hele publikationen som PDF [2.388 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Strategisk brug af studiearbejdspladser - en aktuel dansk undersøgelse".
Version nr. 1.0 af 11-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.