Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

Forsidebillede

Resumé

Rapporten viser bl.a. at de universitetsuddannedes arbejdsmarked først og fremmest er kendetegnet ved en meget kraftig beskæftigelsesstigning. Fra 1980 til 2000 steg antallet af universitetsuddannede på arbejdsmarkedet fra ca. 65.000 til over 150.000. Det fremgår, at de universitetsuddannede har fået et mere diversificeret beskæftigelsesbillede. I 1980 blev næsten 2/3 beskæftiget i den offentlige sektor. Nu er det kun ca. halvdelen. Ikke mindst den private servicesektor aftager et stigende antal akademikere.

Indhold

Kapitel 0. Forord

Kapitel 1. Resume og indledning

Kapitel 2. Oversigt over optag og fuldførelse for uddannelsesområderne

Kapitel 3. Oversigt over akademikernes arbejdsmarked

Kapitel 4. Kort om beskæftigelsesudsigter

Kapital 5. Udbudsscenarier for de lange videregående uddannelser

Kapitel 6. Ph.d.’ ere

Kapital 7. Udvandringen af universitetsuddannede

Bilag:

Kolofon
Hele publikationen med grafik [225 kB]
Hele publikationen som PDF [971 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked".
Version nr. 1.0 af 20-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.