Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

FORORD

Illustration

Byggedirektoratet aflægger hermed sit regnskab for 2001. Da statsvirksomhedens opgaver er blevet væsentligt ændret, har man uddybet beretningen om virksomheden og fundet det naturligt at supplere den med en række billeder af årets nybygninger samt en lille beskrivelse af forfatteren Nils Schous dialog med en af disse nybygninger.

Med venlig hilsen

Lars Ole Hansen

Denne side er kapitel 1 af 8 til publikationen "Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001".
Version nr. 1.0 af 06-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.