Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Syddansk Universitet

Campusvej 55,
5230 Odense M.

Opførelsesår: 2001.

Indbudt konkurrence 1997.

1. etape: Ny hovedindgang, fællesfaciliteter og undervisningslokaler på
12.929 m².

Årlig leje:1276 kr./m²

Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S

Ingeniør: Lemming & Eriksen A/S

Landskabsarkitekt: Landskab Århus

Kunstnerisk udsmykning: Jørn Larsen

Syddansk Universitet

1. etape af den indbudte arkitektkonkurrence i 1997 indeholder en ny hovedindgang med fællesfaciliteter og fakulteter for Institut for Samfundsvidenskab og Institut for Sundhedsvidenskab.

2. etape, der er under opførelse, skal huse journalistuddannelsen. Campustorvet med den nye hovedindgang er en forlængelse af den karakteristiske centralgade.

Omkring torvet findes konferencefaciliteter, studiekontorer, boghandel og, ophængt på glasbroer ud over torverummet, restaurant og læsesal.

På hver side af hovedbygningen ligger de 2 bygningsenheder med undervisnings- og forskningsmiljøer til sam-funds- og sundhedsvidenskab. Hver bygningsenhed samler sig om dobbelthøje rum indpasset mellem grønne gårde, som sikrer fællesarealerne gode dagslysforhold.

En 100 m lang gade binder bygningsenhederne sammen med Campus-torvet og Centralgaden.

Syddansk Universitet

Denne side er kapitel 4 af 8 til publikationen "Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001".
Version nr. 1.0 af 06-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.