Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Kolofon

Titel:
Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001

Undertitel:
Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001

Emneord:
Bygnignsdrift, regnskab

Resumé:
I rapporten "Virksomhedsregnskab 2001" beskriver og vurderer det tidligere Byggedirektorat den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.

Udgiver:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Ansvarlig institution:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Copyright:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Forfatter:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)
Poul Pedersen, Ole Hein Pedersen (Syddansk Universitet)
Jens Lindhe (Roskilde Universitetsbibliotek)
Torben Eskerod, Julian Weyer (Århus)
John Krøll (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole)
Mikael Olrik (Foto)
Eckardt I/S (Layout)
Brdr. Plæhn (Tryk)
Rasmus Eckardt og Mikael Olrik (Redaktion)

Sprog:
dan

URL:
http://www.ubst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version:
87-90797-16-7

ISBN nr. Trykt version:
87-90797-15-9

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-08-06

Publikationsstandard nr.:
2.0

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Denne side er kolofonen til publikationen "Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001".
Version nr. 1.0 af 06-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.