Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

14. Forhandlinger med den faglige organisation - tillidsrepræsentanter

Lokal forhandling

Inden en tillidsrepræsentant afskediges eller forflyttes, skal ansættelsesmyndigheden anmode den lokale afdeling af den organisation, som tillidsrepræsentanten er medlem af, om forhandling. Forhandlingen skal finde sted senest 8 dage efter, at anmodningen herom er fremsat, jf. tillidsrepræsentantcirkulæret § 11, stk. 2, 1).

Forhandling mellem overenskomstens/organisationsaftalens parter

Hvis organisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse/ forflyttelse ikke er rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan organisationen inden for en frist på 14 dage efter den i § 11, stk. 2, nr. 1 nævnte forhandling, jf. ovenfor, skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens/organisationsaftalens parter. Forhandlingen skal finde sted senest 8 dage efter, at anmodningen herom er fremsat, jf. tillidsrepræsentantcirkulærets § 11, stk. 2, 2).

Om videre fagretlig behandling af sager vedrørende afskedigelse af tillidsrepræsentanter henvises i det hele til den udførlige beskrivelse af proceduren i forbindelse hermed i cirkulærets § 11, stk. 5-15.

Denne side er kapitel 14 af 17 til publikationen "Afskedelsesvejling til universiteterne".


 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.