Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Forsidebillede

Resumé

Formålet med vejledningen er kortfattet at skitsere de regler, som universiteterne bør følge, og de tanker, som universiteternes personaleansvarlige eller –medarbejdere bør gøre sig, inden de skrider til uansøgt afskedigelse af en medarbejder.

Indhold

1. Indledning

2. Saglige grunde til at overveje uansøgt afskedigelse af en medarbejder

3. Usaglige grunde til at overveje uansøgt afskedigelse af en medarbejder

4. Grupper af medarbejdere, for hvem der gælder særlige regler om saglige og usaglige grunde til at overveje uansøgt afskedigelse

5. Overvejelser, der bør gøres, inden man tager yderligere skridt til uansøgt afskedigelse af en medarbejder

6. Udvælgelsesprocessen, hvis afskedigelsesårsagen er begrundet i institutionens forhold

7. Afskedigelser i større omfang

8. Krav til sagsbehandlingen og afskedigelsesbreve mv.

9. Særlige rettigheder som en medarbejder kan vælge at benytte

10. Ferie og afspadsering i opsigelsesperioden

11. Fritstilling

12. Bortvisning

13. Generelt om løsning af tvister

14. Forhandlinger med den faglige organisation - tillidsrepræsentanter

15. Forhandlinger med den faglige organisation - ikke tillidsrepræsentanter

16. Mægling i Personalestyrelsen

17. Anlæggelse af sag ved domstolene

Kolofon
Hele publikationen med grafik [95,1 kB]
Hele publikationen som PDF [416,1 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Afskedigelsesvejledning til universiteterne".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.