Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

11. Fritstilling

I visse situationer kan der være grund til at fritstille en opsagt medarbejder for dennes arbejdsfunktioner. Fritstilling betyder, at den pågældende medarbejder fritages for sine arbejdsopgaver i den lønnede opsigelsesperiode og således ikke længere står til rådighed for universitetet. Fritstilling bør dog være en undtagelse, og beslutningen herom må bero på en nærmere vurdering af de konkrete forhold, herunder årsagen til opsigelsen. Hvis det besluttes at pågældende skal fritstilles, kan der i aftalen herom tages forbehold for, at såfremt pågældende i fritstillingsperioden finder nyt arbejde, vil lønudbetalingen fra universitetet blive reduceret med et beløb, som svarer til lønudbetalingen fra det nye arbejde.

En medarbejder med tillidsrepræsentantbeskyttelse kan ikke fritstilles mod sin vilje, da pågældende skal have mulighed for at varetage sin funktion. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.

Mht. afholdelse af ferie for en medarbejder, der er blevet fritstillet, er det antaget, at ferien betragtes for afholdt i opsigelsesperioden, forudsat:

Fritstilling kan være meddelt direkte, men det kan også følge af situationen, at medarbejderen ikke skal møde på arbejde mere. Den periode, hvor medarbejderen i henhold til situationen klart har været fritstillet, anses for arbejdsfri i relation til ferievarslingsspørgsmålet. Afgørende er, at friheden er reel.

Ovennævnte må formentlig også gælde for afspadseringsdage, som medarbejderen har til gode på fritstillingstidspunktet.

Denne side er kapitel 11 af 17 til publikationen "Afskedelsesvejling til universiteterne".


 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.