Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Notat nr. 1 - Notat om hovedtal

Det samlede optag på universiteternes bacheloruddannelser er i 2008 på 18.093 studerende. Dette er 2.556 studerende færre end i 2007, hvor universiteterne bød 20.649 nye studerende velkommen. Et fald på 2.556 personer svarer til et fald på 12 procent.

Tabel 1: Antal optagne på universitetsuddannelser fordelt på universiteter
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ændring fra 2007 til 2008
Aarhus Universitet 4.557 4.594 4.554 4.782 4.837 4.986 4.624 -7 %
Danmarks Tekniske Universitet 502 534 582 643 685 666 708 6 %
Handelshøjskolen i København 2.068 2.154 2.193 2.249 2.437 2.448 2.246 -8 %
Københavns Universitet 5.890 5.857 5.765 5.904 5.867 6.043 5.113 -15 %
Roskilde Universitetscenter 1.162 1.352 1.386 1.436 1.382 1.384 1.359 -2 %
Syddansk Universitet 2.110 2.244 2.282 2.554 2.433 2.796 2.077 -26 %
Aalborg Universitet 1.699 1.671 1.618 1.691 1.762 2.282 1.917 -16 %
IT-Universitetet 44 49 11 %
I alt 17.988 18.406 18.380 19.259 19.403 20.649 18.093 -12 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne. Tallene dækker udelukkende uddannelser under Videnskabsministeriets ressort

Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet har begge et højere optag i 2008 end i 2007, mens de øvrige seks universiteter har et lavere optag. Faldet i optag er markant størst på Syddansk Universitet, hvor optaget er faldet med mere end en fjerdedel (26 %). Optaget på Aalborg Universitet og Københavns Universitet falder også mere end gennemsnittet, mens faldet er under gennemsnittet på Århus Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. Ser man på de faglige hovedområder er der alene fremgang indenfor teknisk videnskab, som er steget 6 procent.

Tabel 2: Antal optagne på universitetsuddannelser fordelt på hovedområder 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ændring fra 2007 til 2008
Humaniora 6.058 6.161 5.706 6.110 6.170 6.370 5.242 -18%
Naturvidenskab 2.545 2.458 2.563 2.695 2.707 3.096 2.547 -18%
Samfundsvidenskab 6.403 6.802 6.988 7.183 7.265 7.785 6.952 -11%
Sundhedsvidenskab 1.639 1.648 1.696 1.751 1.759 1.748 1.666 -5%
Teknisk videnskab 1.138 1.146 1.253 1.314 1.340 1.504 1.589 6%
Teologi 205 191 174 206 162 146 97 -34%
I alt 17.988 18.406 18.380 19.259 19.403 20.649 18.093 -12 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne. Tallene dækker udelukkende uddannelser under Videnskabsministeriets ressort

Alle de øvrige hovedområder har lavere optag i 2008 end i 2007. Teologi falder for tredje år i træk, og hovedområdet har det største fald i optaget med et fald på 34 procent. Både de naturvidenskabelige og de humanistiske uddannelser har et fald i optaget på 18 procent. Samfundsvidenskab falder 11 procent, mens faldet indenfor sundhedsvidenskab er mere beskedent med 5 procent.

For eventuelle spørgsmål kontakt Universitets- og Bygningsstyrelsen: Chefkonsulent Jens Storm Tlf. 7226 5594 e-mail: jst@ubst.dk

Denne side er kapitel 1 af 9 til publikationen "Notater om optagelse juli 2008".


 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.