Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Notat nr. 2 - Notat om tilgangsalder

En fortsat stigende del af de nye studerende, der optages på universiteternes bacheloruddannelser er 21 år eller yngre. I 2008 er det således 62 procent af de nye studerende, som er 21 år eller yngre, hvilket er en stigning på tre procentpoint siden sidste år, og hele 12 procentpoint siden 2004.

Tabel 1: Procentandel optagne der er 21 år eller yngre
2004 2005 2006 2007 2008
Humaniora 40 % 43 % 44 % 48 % 52 %
Naturvidenskab 51 % 56 % 61 % 63 % 63 %
Samfundsvidenskab 51 % 53 % 60 % 62 % 65 %
Sundhedsvidenskab 61 % 62 % 61 % 66 % 72 %
Teknisk videnskab 73 % 75 % 77 % 76 % 72 %
Teologi 31 % 34 % 30 % 27 % 45 %
I alt 50 % 52 % 56 % 59 % 62 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Andelen af unge, der er 21 år eller yngre, er højest inden for teknisk videnskab og sundhedsvidenskab, hvor hele 72 procent af de optagne er 21 år eller yngre. Når der ses bort fra teknisk videnskab, er andelen af de optagne, der er 21 år eller yngre steget fra 2007 til 2008 indenfor samtlige hovedområder. Størst er stigningen indenfor teologi. Her er andelen af de optagne, der er 21 år eller yngre steget med 18 procentpoint fra 2007 til 2008. Det skal dog bemærkes, at teologi stadig er det hovedområde, hvor markant færrest af de optagne er 21 år eller yngre ved optagelse.

I tabel 2 til 8 nedenfor vises aldersfordelingen i absolutte og relative tal, dels for alle optagne, dels for optagne indenfor de enkelte hovedområder

Tabel 2: Aldersfordeling for optagne på universiteternes bacheloruddannelser
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 130 147 131 140 1 % 1 % 1 % 1 %
19 1.556 1.832 2.138 2.008 8 % 9 % 10 % 11 %
20 3.933 4.289 4.891 4.557 20 % 22 % 24 % 25 %
21 4.469 4.586 4.994 4.553 23 % 24 % 24 % 25 %
22 3.025 2.902 3.114 2.667 16 % 15 % 15 % 15 %
23 1.723 1.612 1.581 1.321 9 % 8 % 8 % 7 %
24 1.069 1.028 887 829 6 % 5 % 4 % 5 %
25 730 657 580 476 4 % 3 % 3 % 3 %
26-29 1.565 1.353 1.327 913 8 % 7 % 6 % 5 %
Ældre 1.059 997 1.006 629 5 % 5 % 5 % 3 %
I alt 19.259 19.403 20.649 18.093 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Tabel 3: Aldersfordeling for optagne på humanistiske bacheloruddannelser
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 22 23 23 23 0 % 0 % 0 % 0 %
19 294 344 392 326 5 % 6 % 6 % 6 %
20 932 997 1.196 1.036 15 % 16 % 19 % 20 %
21 1.356 1.359 1.469 1.327 22 % 22 % 23 % 25 %
22 1.034 1.089 1.125 997 17 % 18 % 18 % 19 %
23 637 641 594 481 10 % 10 % 9 % 9 %
24 441 405 354 325 7 % 7 % 6 % 6 %
25 267 275 236 150 4 % 4 % 4 % 3 %
26-29 627 581 544 336 10 % 9 % 9 % 6 %
Ældre 500 456 437 241 8 % 7 % 7 % 5 %
I alt 6.110 6.170 6.370 5.242 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Tabel 4: Aldersfordeling for optagne på naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 31 34 21 20 1 % 1 % 1 % 1 %
19 283 308 363 313 11 % 11 % 12 % 12 %
20 586 696 825 659 22 % 26 % 27 % 26 %
21 609 603 740 612 23 % 22 % 24 % 24 %
22 428 376 427 348 16 % 14 % 14 % 14 %
23 220 179 236 194 8 % 7 % 8 % 8 %
24 114 127 116 113 4 % 5 % 4 % 4 %
25 102 86 88 74 4 % 3 % 3 % 3 %
26-29 201 181 160 130 7 % 7 % 5 % 5 %
Ældre 121 117 120 84 4 % 4 % 4 % 3 %
I alt 2.695 2.707 3.096 2.547 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Tabel 5: Aldersfordeling for optagne på samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 42 58 54 51 1 % 1 % 1 % 1 %
19 564 712 878 824 8 % 10 % 11 % 12 %
20 1.554 1.729 1.939 1.922 22 % 24 % 25 % 28 %
21 1.676 1.844 1.930 1.745 23 % 25 % 25 % 25 %
22 1.150 1.008 1.138 932 16 % 14 % 15 % 13 %
23 660 580 553 458 9 % 8 % 7 % 7 %
24 389 381 312 273 5 % 5 % 4 % 4 %
25 270 224 200 195 4 % 3 % 3 % 3 %
26-29 561 431 465 327 8 % 6 % 6 % 5 %
Ældre 317 298 316 225 4 % 4 % 4 % 3 %
I alt 7.183 7.265 7.785 6.952 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Tabel 6: Aldersfordeling af optagne på sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 23 21 22 32 1 % 1 % 1 % 2 %
19 194 233 269 286 11 % 13 % 15 % 17 %
20 413 406 428 464 24 % 23 % 24 % 28 %
21 452 410 426 424 26 % 23 % 24 % 25 %
22 251 282 251 203 14 % 16 % 14 % 12 %
23 126 145 115 98 7 % 8 % 7 % 6 %
24 91 76 67 57 5 % 4 % 4 % 3 %
25 47 52 33 22 3 % 3 % 2 % 1 %
26-29 110 92 88 51 6 % 5 % 5 % 3 %
Ældre 44 42 49 29 3 % 2 % 3 % 2 %
I alt 1.751 1.759 1.748 1.666 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Tabel 7: Aldersfordeling af optagne på teknisk videnskabelige bacheloruddannelser
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 12 11 11 14 1 % 1 % 1 % 1 %
19 212 231 225 249 16 % 17 % 15 % 16 %
20 422 449 490 467 32 % 34 % 33 % 29 %
21 341 338 413 420 26 % 25 % 27 % 26 %
22 137 130 154 179 10 % 10 % 10 % 11 %
23 69 55 75 85 5 % 4 % 5 % 5 %
24 26 33 30 54 2 % 2 % 2 % 3 %
25 34 19 16 32 3 % 1 % 1 % 2 %
26-29 44 48 55 58 3 % 4 % 4 % 4 %
Ældre 17 26 35 31 1 % 2 % 2 % 2 %
I alt 1.314 1.340 1.504 1.589 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

Tabel 8: Aldersfordeling af optagne på bacheloruddannelsen i teologi
Absolut fordeling Procentfordeling
Alder 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Yngre 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 9 4 11 10 4 % 2 % 8 % 10 %
20 26 12 13 9 13 % 7 % 9 % 9 %
21 35 32 16 25 17 % 20 % 11 % 26 %
22 25 17 19 8 12 % 10 % 13 % 8 %
23 11 12 8 5 5 % 7 % 5 % 5 %
24 8 6 8 7 4 % 4 % 5 % 7 %
25 10 1 7 3 5 % 1 % 5 % 3 %
26-29 22 20 15 11 11 % 12 % 10 % 11 %
Ældre 60 58 49 19 29 % 36 % 34 % 20 %
I alt 206 162 146 97 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Den koordinerede tilmeldings sekretariat. Anm: Tallene før 2007 er beregnet så de også reflekterer situationen efter universitetsfusionerne.

For eventuelle spørgsmål kontakt Universitets- og Bygningsstyrelsen:

Chefkonsulent Jens Storm Tlf. 7226 5594 e-mail: jst@ubst.dk

Denne side er kapitel 2 af 9 til publikationen "Notater om optagelse juli 2008".


 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.