Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

1. Indledning og sammenfatning

I Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) ønsker vi at hjælpe vores lejere – uddannelsesinstitutionerne – med at undgå forsikringsskader. Vi mener, det er bedre at forebygge end at udbedre skaden, efter den er sket. Derfor har vi de seneste år sat øget fokus på værdien af strategisk risikostyring. Blandt andet har vi indført som mål i vores resultatkontrakt for 2009, at vi skal udarbejde risikoprofiler på 90 procent af de ejendomme, vi ejer i henhold til Statens Ejendomsadministrations ordning (SEA).

Formålet med denne rapport er at give indblik i, hvordan vi i Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring, og hvad den enkelte institution kan vinde ved strategisk risikostyring. Rapporten falder i fire hovedafsnit:

Forebyggelse frem for oprydning – strategisk risikostyring i Universitets- og bygningsstyrelsen

Afsnittet forklarer kort, hvad strategisk risikostyring er og leverer en række argumenter for at anvende risikostyring. Desuden skitseres det, hvordan Universitetsog Bygningsstyrelsen er organiseret på området.

Status over forsikringsområdet i Universitets- og Bygningsstyrelsen i 2002-2008

Afsnittet afdækker skadesbilledet i 2002-2008 ved hjælp af tabeller. Desuden ses der på udvalgte cases fra 2008.

Fordelene ved risikostyring

Afsnittet redegør for, hvilke fordele den enkelte institution kan få ved at arbejde målrettet med strategisk risikostyring. Samtidig forklares det, hvordan styrelsen praktisk kan hjælpe institutionerne med at implementere og gennemføre strategisk risikostyring.

Hvad nu – Universitets- og Bygningsstyrelsens arbejde med strategisk risikostyring i 2009-2010

Afsnittet ser frem mod de tiltag, som Universitets- og Bygningsstyrelsen forventer at gennemføre på området i 2009 og 2010. Styrelsens målsætning på området er at udarbejde individuelle risikoprofiler for samtlige institutioner under SEA-ordningen.

I Universitets- og Bygningsstyrelsen har vi til hensigt at udarbejde en rapport om risikostyring en gang årligt, så institutionerne og andre interesserede løbende kan følge med i vores arbejde, resultater og målsætninger på området.

Denne side er kapitel 1 af 8 til publikationen "Statusrapport om risikostyring".
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.