Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Indhold

1 Indledning og sammenfatning

2 Forebyggelse frem for oprydning – strategisk

3 Status over forsikringsområdet i Universitets- og Bygningsstyrelsen i 2002 - 2008

4 Fordelene ved risikostyringe

5 Hvad nu - Universitets- og Bygningsstyrelsens arbejde med strategisk risikostyring i 2009-2010

6 Afrunding

7 Bilag 1.

8 Risikoprofil i Universitets- og Bygningsstyrelsen


Denne side er indholdsfortegnelsen til publikationen "Statusrapport om risikostyring".
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.