Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Kolofon

Titel:
Statusrapport om risikostyring

Emneord:
Risikostyring.

Resumé:
Strategisk risikostyring kan medføre store økonomiske besparelser for den enkelte institution og for Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST). Samtidig kan risikostyring være med til at skabe øget tryghed og trivsel blandt bygningsbrugerne.

Denne rapport giver indsigt i, hvordan Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring. Rapporten afdækker blandt andet skadesbilledet fra 2002-2008 og gennemgår hvilke tiltag, styrelsen vil iværksætte i fremadrettet.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. UBST er Danmarks største statslige ejendomsadministrator og ejer og administrerer ejendomme til brug for universitetsformål.

Udgiver:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Ansvarlig institution:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Copyright:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.ubst.dk/

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Denne side er kolofonen til publikationen "Statusrapport om risikostyring".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.