Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

BR 08 Kap 4 Konstruktioner

Afmærkning af glasdøre og glaspartier

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. BR 08 4.3, stk. 1 Krav Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn m.v. C UBST krav
Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre bør afmærkes tydeligt eller afskærmes. Afmærkningen skal ske i en højde, så alle personer med synshandicap tilgodeses.

Såfremt der ved glaspartier benyttes værn til sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3.

Der henvises endvidere til DS/INF 119, ”Bygningsglas - Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed”.
BR 08 4.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Tydelig markering af glaspartier SBi-anv. 216 Vejl. Disse markeringer er ikke altid tilstrækkelige. Som en mere effektiv løsning kan anvendes 3 vandrette bånd i højderne 0,2 m, 1,0 m og 1,6 m over gulv. Det tager hensyn til, at nogle svagsynede orienterer sig langs gulvet, mens andre ser lige frem. Højderne tager hensyn til, at siddende personer og kørestolsbrugere også har mulighed for udsyn. Hvid, gul eller anden lys markering kombineret med en mørk markering gør det muligt at se glaspartiet både i dagslys og i svagere kunstlys. Forskellen i lysrefleksionsværdi mellem de lyse og mørke farver bør være 60 eller mere. B UBST krav
Særlig markering af glasdøre i glaspartier SBi-anv. 216 Vejl. En glasdør i en glasfacade bør af hensyn til svagsynede markeres, så den tydeligt adskiller sig fra glasfacaden i øvrigt. Ud over ovenstående kan man fx indramme døren med et 100 mm bredt bånd, som har en forskel i lysrefleksionsværdi på mindst 30 i forhold til gulv. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

Illustration til nedenstående tekst

UBST krav er fastlagt i henhold til særskilt tjekliste ”Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg ” (se side 50 -64), som anvender kvalitetsniveauerne: lov, kvalitet 1 og kvalitet 2. Alle kvaliteter er UBST krav pr. januar 2008.

Denne side er kapitel 4 af 5 til publikationen "UBST - Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.