Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Kolofon

Titel:
Virksomhedsregnskab 2000

Undertitel:
Byggedirektoratet

Emneord:
Bygningsdrift, regnskab

Resumé:
I rapporten "Virksomhedsregnskab 2000" beskriver og vurderer det tidligere Byggedirektorat den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.

Udgiver:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Ansvarlig institution:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Copyright:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Forfatter:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.ubst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version:
87-90797-12-4

ISBN nr. Trykt version:
87-90797-11-6

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-08-07

Publikationsstandard nr.:
2.0

Formater:
html, gif, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Denne side er kolofonen til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.