Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Beretning

2 Driftsregnskab

3 Resultatanalyse

4 Personale og organisation

5 Ejendomsforvaltning § 19.31.01.20 (drift) og § 19. 31.02.52 (anlæg)

6 Grønt Regnskab

7 Påtegning

Bilag 1 Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet

Bilag 2 Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet

Bilag 3 Status for anlægsaktiver

Bilag 4 Supplerende oversigter vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Bilag 5 Supplerende oversigt andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Denne side er indholdsfortegnelsen til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.