Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 5 Supplerende oversigter vedrørende andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Byggedirektoratet har administreret et tilskud fra en privat fond, der finansierede en ejendom i Damaskus, Syrien, til brug for humanistisk og samfundsfaglig forskning, se i øvrigt afsnit 3.7 vedrørende den fondsfinansierede byggesag.

Finansieringskilder for tilskudsfinansieret virksomhed
1.000 kr.
Regnskab
Statslige fonds- og programmidler m.v.
0
EU og andre internationale tilskudsgivere 0
Øvrige tilskudsgivere 0
I alt 0

Omkostningsbaseret resultatopgørelse for Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I 1.000 kr.
Indtægter 4.397
Direkte omkostninger  
Driftsoverskud før indirekte omkostninger (fordelte fællesomkostninger) 0
Indirekte omkostninger  
Driftsoverskud før afskrivning og forrentning mv. 0
>Afskrivning  
Forrentning  
Årets overskud 0

Driftssituation for Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I 1.000 kr.
Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-2
1.881
+ Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-1 -2.129
+ Årets overskud før forrentning 0
Virksomhedens driftssituation -248

Denne side er kapitel 13 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.