Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

7. Påtegning

Byggedirektoratets virksomhedsregnskab for 2000 er fremlagt i henhold til Akt 82 af 4/12 1996. Fremlæggelsen sker for så vidt angår det ordinære årsregnskab med henvisning til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 20. december 1994 om Statens Regnskabsvæsen m.v., § 9.

For øvrige oplysninger erklæres, at disse er dækkende, og at dokumentationen er til stede.

Den 25. april 2001

Direktør Lars Ole Hansen

Undervisningsministeriets påtegning af virksomhedsregnskabet for 2000 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

Den 25. april 2001

Kommitteret Rudolf Straarup

Denne side er kapitel 8 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.