Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

6. Grønt regnskab

Dette afsnit i virksomhedsregnskabet omhandler forbrug af energi (varme, varmt vand og el), vand og papirforbrug i forbindelse med byggedirektoratets administrative virksomhed, her betegnet som kontorvirksomhed. Det grønne regnskab omfatter således ikke Byggedirektoratets virksomhed i forbindelse med rådgiveres og entreprenørers aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af byggerier. Byggedirektoratet har til miljøsikring til denne del af virksomheden i 1999 udarbejdet krav til Miljørigtig Projektering.

Byggedirektoratet personale på 55 personer er lokalemæssigt samlet i den privatejede ejendom Nørre Voldgade 16, hvor Byggedirektoratet gennem Slots- og Ejendomsstyrelsen lejer 2396 m² af ejendommens 2640 m². Den øvrige del af ejendommen er udlejet til privat boligformål. Bygningen er opført i 1833 med kælder, 5 normaletager samt udnyttet tagetage som en 5. etagers muret med massive uisolerede ydervægge, og forsynet med traditionelle 1 lags vinduer samt forsatsvinduer. Opvarmningen sker med fjernvarme som damp til ældre varmeveksler i bygningens kælder.

Varmeforbrug 1997 1998 1999 2000
Fjernvarme (m³ damp)
463 487 330 386
Fjernvarme (MWh i alt) 324 341 231 270
Fjernvarme korrigeret for graddage 341 396 269 336
Varme (kWh pr. m² )i graddage 142 165 110 140
ELO nøgletal i kategori K M G J

Elforbrug: 1997 1998 1999 2000
Elforbrug i alt (MWh)
159,2 131,4 128,4 147
El (kWh pr. m²) 66,44 54,84 53,59 61,35
ELO nøgletal i kategori M K K L

Vandforbrug: 1997 1998 1999 2000
Vandforbrug i alt (m³)
729 605   696
Vandforbrug pr. m² i m³ 0,3
0,25 535 0,29
ELO nøgletal i kategori H F E G

“Energimærke” status over ejendommens energi- og vandforbrug der udarbejdes hvert år vurderer energiforbruget for Ejendommens samlede miljøbelastning udtrykt ved den årlige CO2 udledning i 1997 som værende i klasse B i en skala fra A=lavt forbrug til M=højt forbrug, hvilket må betegnes som tilfredsstillende for en ældre ejendom. Desværre har det ikke været muligt, at få udarbejdet Energimærke for årene 1998 og 1999 da udarbejdelsen er bagud.

I perioden til og med 2000 er der på nedenstående områder foretaget tiltag til at få nedbragt forbruget af energi og resurser ved:

Miljøtiltag i 2001

Denne side er kapitel 7 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.