Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 1, Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet

Igangværende anlægsprojekter mio. kr.Hjemmel Bygge-
start
Forventet
afslutnings-
tidspunkt
Totalud-
gift (indeks 159)
Statsud-
gift (indeks 159)
Årets udgift Forventet
restudgift
(indeks
159)
19.22.02. Københavns Universitet
KUA. Udbygning (inkl. grundkøb) Akt 340 1996 2004 1.099,2 158,3 783,1
(ekskl. kunstnerisk udsmykning, der 1996 Akt            
på TB 2000 er overført til § 19.31.04. 197 1997            
Statslige anlægsforpligtelser) Akt 110            
  1997 Akt            
  180 1998            
  Akt 37            
  1998 Akt            
  212 1999            
Geocenter FL 1997 1996 2003 178,3 87,1 58,9
  FL 1999            
Nørre Campus Akt 302 1996 2001 64,4    
  1996         3,3 0,2
Renovering af Østervoldkomplekset FL 1999 1999 2002 40,8 21,4  
              9,6
Bioteknologisk Forskningscenter Akt 146 2000 2005 479,0 70,6 408,4
  2000            
Køb af areal til Niels Bohr Instituttet Akt 75 1999 2001 -      
  1999       2,8 0,0 0,1
Ombygning af H.C. Ørsted Instituttet Finanslo- 2000 2001 -      
  ven       9,4 7,5 2,0
Renovering af procesventilation Akt 264 1996 2002 30,4    
(del af Renovering og hovedistandsæt- 1997 Akt         6,8 6,1
telse) 209 1998            
  Akt 173            
  1999 Akt            
  232 2000            
Mindre byggearbejder Finanslo- 1999 2001 -      
  ven       4,8 3,9 0,6
Afdrag på prioritetsgæld Finanslo-            
  ven           0,1
Kunstnerisk udsmykning Finanslo-   2001 -     0,3
  ven         0,7 0,6
19.22.06. Aarhus Universitet
Auditorium til samfundsfag Akt 352 1994 2001 53,8 25,9  
  1995           6,1
Universitets- og Vennelystparken Akt 305 1996 2001 3,0    
  1996 Akt         4,6 5,2
  263 1997            
Ortopædisk Hospital Akt 305 1996 2001 3,0 22,5  
  1996 Akt           1,4
  268 1998            
Retsmedicinsk Institut Akt 266 1998 2003 3,0 0,0   54,4
  1998            
Omlægning af vej i Universitetspar- FL 1998 1998 2001 -      
ken         3,0 0,7 0,7
Renovering og ombygning af Ran- Akt 188 1999 2001 -      
dersvej 1A 1999       9,2 8,2 0,2
Nybyggeri i Universitetsparken FL 2000 2000 2005 50,0 0,0  50,0
Tilbygning til konferencecenter Akt 89 2000 2001        
  2000     5,5   0,1 5,4
Mindre byggearbejder Finanslo- 1996 2001 14,7 9,1 2,1
  ven            
Projektering Finanslo- 2000 2001 -     0,0
  ven       0,2 0,2  
19.22.12. Syddansk Universitet
Tilbygning og ombygning til Det Akt 299 1994 2001 - 55,4 0,0  
Naturvidenskabelige Fakultet 1994           0,2
Udbygning, Campus Akt 301 1996 2002 206,0 100,6 23,5
  1996            
  Akt 87            
  1997            
Winsløw Parken, 2. etape FL 2000 2000 2005 113,4   112,8
              0,6
Ombygn. og udvidelse i Sønderborg FL 2000 2000 2003 25,2 0,0  25,2
og Esbjerg              
Udvidelse til Samfundsfag på Campus FL 2000 2000 2003 40,3   39,3
              1,0
Nybyggeri i Kolding (programmering) Finanslo- 2000 2001       0,0
  ven       0,5   0,5
Kunstnerisk udsmykning Finanslo- 1996 2001     0,0  
  ven       1,5   0,7
Projektering Finanslo- 1998 2000        
  ven       1,2 0,3 0,1
19.22.14. Roskilde Universitetscenter
Udbygningsplan 1. etape Akt 340 1995 2001 132,9    
  1995         5,3 0,8
  Akt 29            
  1996            
Udbygningsplan 2. etape Akt 137 1999 2002  90,8  44,0  41,4
  1999            
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo- 2000 2001     7,0  
  ven       8,5   1,5
Kunstnerisk udsmykning Finanslo- 1999 2001     0,1  
  ven       1,5   0,8
Projektering Finanslo- 2000 2001     1,0 0,0
  ven       1,0    
Udvikling og forsøgsbyggeri Finanslo- 2000 2001     0,0  
  ven       0,1   0,1
19.22.18. Aalborg Universitet
Renovering af Langagervej- FL 2000 2000 2004 61,5 0,0 61,5
komplekset              
Nybyggeri til bioteknologi FL 2000 2000 2004 57,5   56,6
            0,9  
Afdrag på prioritetsgæld Finanslo- 0 0 0,0   0,0
  ven         0,8  
Projektering Finanslo- 2000 2001     0,2
  ven       0,4 0,2  
Udvikling og forsøgsbyggeri Finanslo- 1999 2001     0,7
  ven       2,0 1,3  
19.23.02. Handelshøjskolen i København
Nybyggeri (Statsandelen) Akt 194 1994 2002 110,2 0,0 0,0
  1994 Akt            
  333 1995            
Nybyggeri, 2. etape (Statsandelen) FL 2000 2000 2004 54,0   53,8
            0,2  
Etablering af Solbjerg Plads Finanslo- 2000 2001      
  ven       9,2 1,5 7,7
Mindre byggearbejder Finanslo- 2000 2001      
  ven       1,1 1,1 0,0
19.23.12. Handelshøjskolen i Århus
 
19.24.02. Danmarks Tekniske Universitet
Ombygning af hal Akt 210 1999 2001 14,9      
  1999       9,9 3,8  
Renovering af procesventilation Akt 263 1996 2004 198,4    
  1996 Akt         9,8  
  299 1996            
  Akt 14            
  1996 Akt            
  264 1997            
  Akt 209            
  1998 Akt            
  173 1999            
  Akt 232            
  2000            
Ombygning til Dansk Polymercenter Akt 76 1999 2001 14,2 12,6  
  1999            
Ombygning til Center for Indeklima Akt 257 2000 2001     4,2  
og Energi 2000       4,4    
Opførelse af studenterhus 1) Akt 91 2000 2002 15,5        
  2000         1,4  
Projektering Finanslo- 1996 2001        
  ven       1,6 0,0  
19.24.06. Danmarks Farmaceutiske Højskole
Nybyggeri Akt 303 1996 2001 96,6    
  1996 Akt         2,8 0,6
  153 1998            
Renovering af procesventilation Akt 209 1998 2002 32,4  15,7  
  1998 Akt           8,9
  173 1999            
19.24.10. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Modernisering Akt 301 1992 2002 626,9 45,6 105,9
  1993 Akt            
  377 1995            
  Akt 300            
  1996 Akt            
  208 1998            
Omlægning fra damp til fjernvarme- Akt 211 1999 2001 16,4  12,3    
vand 1999         9,8 0,5
Renovering af kontorer i højhuset Akt 259 2000 2002     7,7
  2000       9,0 1,3  
Afdrag på prioritetsgæld Finanslo-         0,0  
  ven            
Mindre byggearbejder Finanslo- 1999 2001   5,1 3,8
  ven       9,6    
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo- 2000 2001   1,7 4,8
  ven       6,5    
Projektering Finanslo- 2000 2001   2,5 0,7
  ven       3,2    
19.24.14. IT-Højskolen
Nybyggeri, planlægning mv. Akt 138 1999 1999 2000 - 5,0 5,0 -
Nybyggeri, kontraktforberedende arbejder TB 2000 2000 2000 - 1,3 1,3 -
19.25.10. Danske institutter i udlandet
Renovering og hovedistandsættelse Finansloven 2000     2001   0,5 0,0 0,5
19.31.02. Byggedirektoratet
Anlægsregulering-Dansk Polarcenter- Finanslo- 2000      0,1 0,1 0,0
stormskade ven            
Kunstnerisk udsmykning - KUA Finanslo- 2000      4,8 0,7 4,1
1.etape ven            
Projektering og igangsætning af nye Finanslo- 2000      0,0 0,0 0,0
arbejder ven            
Udvikling og forsøgsbyggeri Finanslo- 2000      0,1 0,1 0,0
  ven            
Afdrag på prioritetsgæld - Bråbyvej Finanslo- 2000      0,4 0,3 0,1
45, Haslev ven            
Renovering af bygninger (flere sager) Finanslo- 2000      2,9 2,0 0,9
  ven            

Denne side er kapitel 9 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.