Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 2, Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet

Afsluttede anlægsprojekter  mio. kr.
Seneste hjemmel Bygge-
start
Forventet afslutnings-
tidspunkt
Totalud-
gift (indeks 159)
Statsud-
gift (indeks 159)
Årets
udgift
19.22.02. Københavns Universitet
Idrætshal            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 139 Akt 160 1996 2000   40,0  
  1996          
Indeksregulering         3,6  
Mindreforbrug         -0,7  
Reviderettotaludgift, indeks 159         42,9 0,3
Fra rådighedspuljer            
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo- 1998 2000   3,8 2,6
(ekskl. procesvent.) ven          
Projektering Finanslo- 1999 2000   1,2 0,3
  ven          
19.22.06. Århus Universitet
Ombygning af Langelandsgades ka-            
serne            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 146 Akt 21 1994 2000   78,0  
  1994 Akt          
  109 1997          
- Indeksregulering         0,3  
- Mindreforbrug         -0,5  
Revideret totaludgift, indeks 159         77,8 0,0
Renovering af procesventilation            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 156 Akt 264 1996 2000   59,5  
  1997 Akt          
  209 1998          
  Akt 173          
  1999          
- Indeksregulering         0,0  
- Mindreforbrug         -0,3  
Revideret totaludgift, indeks 159         59,2 0,1
Fra rådighedspuljer            
Mindre byggearbejder Finanslo-   2000   1,5 1,5
  ven          
Kunstnerisk udsmykning Finanslo-
1998
  2000   1,6 1,3
  ven          
19.22.12. Syddansk Universitet
Winsløw parken            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 350 1995 2000   61,5  
  1995 Akt          
  301 1996          
- Indeksregulering         4,5  
- Merforbrug         1,5  
Revideret totaludgift, indeks 159         67,5 0,2
Tilbygning på Campus til Humaniora og sam-            
fundsvidenskab            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 48 1997 2000   55,7  
  1996          
- Indeksregulering         4,4  
- Mindreforbrug         -4,8  
Revideret totaludgift, indeks 159         55,3 0,0
Nybyggeri til Naturvidenskabeligt Fakultet            
(Fondsgave)            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 173 1996 2000 50,0    
  1997          
- Indeksregulering       0,0    
- Andre ændringer       0,0    
Revideret totaludgift, indeks 159       50,0   0,5
Udvidelse af administrationsbygning     
Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 20 1998 2000   8,8  
  1998          
- Indeksregulering         0,4  
- Mindreforbrug         -0,1  
Revideret totaludgift, indeks 159         9,1 0,1
Fra rådighedspuljer:            
Mindre byggearbejder Finanslo- 2000 2000   12,0 12,0
  ven          
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo- 2000 2000   0,5 0,5
  ven          
kunstnerisk udsmykning Finanslo- 1997 2000   1,5 1,3
  ven          
Projektering Finanslo- 1999 2000   0,2 0,2
  ven          
19.22.16. Roskilde Universitetscenter            
Fra rådighedspuljer            
Mindre byggearbejder Finanslo- 1999 2000   4,5 4,5
  ven          
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo- 2000 2000   6,7 6,7
  ven          
19.22.18. Aalborg Universitet
Sdr. Tranders Sohngårdsholmsvej            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 128 Akt 222 1991 1996    103,9  
  1991 Akt          
  162 1992          
- Indeksregulering         2,3  
- Mindreforbrug         -14,6  
Revideret totaludgift, indeks 159         91,6 0,0
Undervisnings- og forskningslokaler            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 133 Akt 390 1994 2000   67,5  
  1994          
- Indeksregulering         3,6  
- Merforbrug         0,9  
Revideret totaludgift, indeks 159         72,0 0,0
Humanistisk Fakultet, 2. etape            
Totaludgift iflg. Akt, indeks 146 Akt 140 1996 2000   68,8  
  1997          
- Indeksregulering         3,2  
- Mindreforbrug         -2,0  
Revideret totaludgift, indeks 159         70,0 1,0
Fra rådighedspuljer     
Mindre byggearbejder
Finansloven 2000 2000   1,8 1,8
19.23.02. Handelshøjskolen i København
             
Fra rådighedspuljer:            
Kunstnerisk udsmykning Finanslo- 1998 2000   1,0 1,0
  ven          
Mindre byggearbejder Finanslo- 2000 2000   0,4 0,4
  ven       7,2 7,2  
19.23.12. Handelshøjskolen i Århus
Fra rådighedspuljer:   
Mindre byggearbejder
Finansloven 2000 2000      
19.24.02. Danmarks Tekniske Universitet
             
Etablering af levnedsmiddeluddannelse            
             
Totaludgift iflg. Akt, indeks 138 Akt 245 1994 2000   49,3  
  1994 Akt          
  424 1995          
- Indeksregulering         1,4  
- Mindreforbrug         -2,2  
Revideret totaludgift, indeks 159         48,5 0,0
19.24.06. Danmarks Farmaceutiske            
Højskole
Fra rådighedspuljer:            
Kunstnerisk udsmykning Finanslo- 1998 2000   0,7 0,1
  ven          
  Finanslo- 1999 2000   3,1 3,1
Mindre byggearbejder ven          
19.24.10. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole            
Fra rådighedspuljer:            
Projektering Finanslo- 2000 2000   0,5 0,4
  ven          
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo- 2000 2000   1,7 1,7
  ven          
Mindre byggearbejder Finanslo- 2000 2000   0,5 0,5
  ven          
19.24.14. IT-Højskolen
19.25.10. Danske Institutter i udlandet
             
Samlet stats-/totaludgift for 10 afsluttede større byggeprojekter ekskl.         643,9  
forbrug på rådighedspuljer            
             
I alt mindreforbrug for 8 afsluttede større bygge-         -25,2  
projekter            
I alt merforbrug for 2 afsluttede større byggepro-         2,4  
jekter            
Samlet mindreforbrug for 10 afsluttede større         -22,8  
byggeprojekter            

Denne side er kapitel 10 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.