Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Auditoriehuset Århus Universitet

Bartholins Allé.

3.100 m²
Opførelsesår: 1999-2009.

Årlig leje:1.452 kr./m²

Arkitekt: C.F.Møllers Tegnestue.

Ingeniør: Rambøll.

Landskabsarkitekt: C.F.Møllers Tegnestue.

Kunstnerisk udsmykning: Torbjørn Lautsteen (forpladsen).

Auditoriehuset Århus Universitet

Den nye auditoriebygning henvender sig til næsten alle universitetets brugere og ligger centralt i forhold til parkens nye hovedindkørsel fra Vennelyst Boulevard.

Bygningen har en H-formet planløsning med foyeren, der i fire etager binder huset sammen med det store auditorium og de fire mindre auditorier. Udformningen af auditorierne er sket ved bl.a. at arbejde med forskellige dagslysindtag, farveholdninger mv.

Det store trappeparti, der forbinder nederste foyer med de øvrige etager, understreges af det svagt buede loft, der er affødt af det store auditoriums amfiteatralske opbygning.

Bagvæggen ud mod foyeren er udsmykket af Per Kirkebys ca. 600 m2 store maleri.

Byggedirektoratet · Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001

Auditoriehuset Århus Universitet

Denne side er kapitel 6 af 8 til publikationen "Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001".
Version nr. 1.0 af 06-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.