Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

- nyt auditorium

Opførelsesår: 2001

Sektionsbygning til patobiologi mv. på
1.535 m²

Årlig leje: 2.018 kr./m²

Arkitekt: Erik Møllers Tegnestue A/S

Ingeniør: Moe & Brødsgaard

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole nyt auditorium

Den ny sektionsbygning huser forsknings- og undervisningsfaciliteter for patobiologi og histologi. Bygningen indeholder bl.a. et patoanatomiskteater, et avanceret histologilaboratorium, genteknologiske laboratorier og kontorer.

Bærende konstruktioner er udført i beton og stål. Facader er beklædt med gule teglsten og tagflader med zink, der understreger  sammenhængen med de øvrige bygninger på KVL.

Funktionen er tydeliggjort i byggeriet. Den halvcylindriske bygningsvolumen mod nord-vest, der indeholder auditoriet, markerer hovedindgangen samt det anatomiske teater.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole nyt auditorium

Denne side er kapitel 7 af 8 til publikationen "Byggedirektoratet – Årsrapport og virksomhedsregnskab 2001".
Version nr. 1.0 af 06-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.