Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Indhold

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

BR 08 Kap 2 Ubebyggede arealer

BR 08 Kap 3 Bygningers indretning

BR 08 Kap 4 Konstruktioner

BRBR 08 Kap 8 Installationer


Denne side er indholdsfortegnelsen til publikationen "UBST - Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.