Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Nøgletal

UBST skal udover ovennævnte resultatkrav aflevere nedenstående nøgletal,jf. resultatkontrakten.

Nøgletal 2006 Årsværk Omsætning mio. kr. Årsværk i forhold til omsætning
  2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
1. Årets lejeomsætning i forhold til antal årsværk anvendt på ejendomsforvaltning 9,4 9,3 10,5 1.394,4 1.418,4 1.461,8 148,7 152,2 139,9
2. Årets anlægsudgifter i forhold til antal årsværk anvendt på bygherrerollen 11,3 10,2 10,1 733,8 642,1 454,4 65,2 62,8 45,0
3. Anvendt på kunstnerisk udsmykning Budget mio. kr. Bogført  
  9,9 5,4 3,8 6,2 5,3 6,0  
4. Anvendt på indvendig og udvendig vedligeholdelse pr. m2 2003 2004 2005 2006  
  mio. kr. kr./m2 mio. kr. kr./m2 mio. kr. kr./m2 mio. kr. kr./m2  
  Udvendig vedligeholdelse 56 36,5 101 66,2 56 34,6 47 28,5  
  Indvendig vedligeholdelse 78 51,0 87 56,8 51 31,2 67 40,8  

Denne side er kapitel 3 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.