Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Indhold

Beretning

Resultatanalyse

Nøgletal

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Bevillingsafregning

Regnskabsmæssige forklaringer

Bilag

Påtegning

Denne side er indholdsfortegnelsen til publikationen "Årsrapport 2006".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.