Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bevillingsafregning

Hovedkonto 19.11.05  
Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)  
Mio. kr.   Nettoudgifter
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB) 0,0
Regnskab 0,0
Afvigelse mellem bevilling og regnskab  
Bevillingstekniske omflytninger  
Årets overskud   0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud 2005 2,5
Korrektion i forbindelse med kontoændringer* -2,5
Årets overskud 0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2006  
Disposition, overskud som bortfalders  
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006   0,0
     
     
Hovedkonto 19.11.06.  
Ejendomsadministration (Anlægsbevilling)  
Mio. kr. Udgifter Nettoudgifter
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB) 1.314,0 1.314,0
Regnskab 783,4 756,9
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 530,6 557,1
Bevillingstekniske omflytninger -557,1 557,1
Årets overskud -26,5 0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud ultimo 2005 3,8  
Akkumuleret overskud primo 2006 3,8  
Årets overskud -26,5  
Akkumuleret overskud ultimo 2006 -22,7  
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006 -22,7 0,0
 
Hovedkonto 19.11.07.  
Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbevilling)  
Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB) 23,4 10,5 0,0
Regnskab 22,0 6,4 28,4
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 1,4 4,1 5,5
Årets overskud 1,4 4,1 5,5
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud ultimo 2005 0,0 0,1 0,1
Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,0 2,5 2,5
Akkumuleret overskud primo 2006 0,0 2,6 2,6
Årets overskud 1,4 4,1 5,5
Akkumuleret overskud ultimo 2006 1,4 6,7 8,1
Disposition, overskud som bortfalder 0,0 -0,1 -0,1
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006 1,4 6,6 8,0
       
       
Hovedkonto 19.11.08.  
Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbevilling)  
Mio. kr.   Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB)   7,5 48,7
Regnskab   6,5 44,5
Afvigelse mellem bevilling og regnskab   1,0 4,2
Bevillingstekniske omflytninger   -4,2 4,2
Årets overskud   -3,2 0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud ultimo 2005   15,0 0,0
Akkumuleret overskud primo 2006   15,0 0,0
Årets overskud   -3,2 0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2006   11,8  
Omflytninger mellem underkonti   0,0 0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006   11,8 0,0

Denne side er kapitel 6 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.