Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Pjece om institutledelse

Forsidebillede

Resumé

Universitets- og Bygningsstyrelsen afholdt i februar 2008 en konference om god institutledelse. Som opfølgning har styrelsen med bidrag fra en række institutledere udarbejdet en pjece om institutledelse. Pjecen er tænkt som inspiration for både nye og erfarne institutledere.

Indholdsfortegnelse

1. Forord

2. Indledning

3. Institutledelse

4. Ledelsesret

5. Forskningsfrihed og instruktionsbeføjelse

6. Medinddragelse

7. Organisering af instituttet

8. Fordeling af ansvar og roller (internt mellem universitetets ledere og i forhold til interne kollegiale organer)

Kolofon
Hele publikationen med grafik [40,5 kB]
Hele publikationen som PDF [314.8 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Pjece om institutledelse".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.