Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Udlandsstipendieordningen - Statusopgorelse

Forsidebillede

Resumé

Rapporten gør status over udlandsstipendieordningen 15 måneder efter ordningens indførelse.

Indholdsfortegnelse

1. Resumé

2. Introduktion til statusopgørelsen

3. Præsentation af ordningens omfang

4. Forslag til justeringer i udlandsstipendieordningen

5. Det økonomiske aspekt i udlandstipendieordningen


Kolofon
Hele publikationen med grafik [137,5 kB]
Hele publikationen som PDF [102.5 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Udlandsstipendieordningen - Statusopgorelse".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.