Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve

Forsidebillede

Resumé

Denne kortlægning er en oversigt over initiativer til rekruttering og fastholdelse af kvindelige talenter i den danske forskningsverden. Kortlægningen er blevet til ved at spørge alle danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt det forskningsfinansierende system, hvad de gør – eller planlægger at gøre – for at øge andelen af kvinder i dansk forskning. I et særskilt afsnit udfoldes ligestillingslovene og mulighederne for at iværksætte særlige initiativer, og bagerst i kataloget findes den nyeste statistik på området.

Indhold

Forord

Eksempler på 'best practice'

1. Mentorer og rollemodeller

2. Udvikling af kvindelige forskertalenter

3. Udvikling af arbejdskultur

4. Balance mellem arbejds- og familieliv

5. Flere faste forskerstillinger

6. Øget konkurrence om forskerstillinger

7. Konkurrence på lige vilkår

8. Flere kvinder i beslutningsdygtige organer

9. Flere kvinder i forskningsledelse

10. Flere kvindelige professorer

Hvad siger ligestillingslovene?

Statistik

Kolofon
Hele publikationen med grafik [52 kB]
Hele publikationen som PDF [952 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.