Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Forsidebillede

Resumé

Rapporten afdækker, i hvilket omfang danske universiteter har behov for en egenkapital. Desuden vurderes sammenhængen mellem universiternes egenkapital og likviditet.

Indhold

1. RESUME

2. EGENKAPITAL OG LIKVIDITET - TEORI

3. EGENKAPITAL OG LIKVIDITET - DRØFTELSER MED UNIVERSITETERNE

4. REGNSKABSANALYSE - DANSKE UNIVERSITETER SAMMENHOLDT MED UDVALGTE UDENLANDSKE UNIVERSITETER OG UDVALGTE C20 SELSKABER

5. KONKLUSION - HAR DANSKE UNIVERSITETER BEHOV FOR YDERLIGERE EGENKAPITAL, OG HVORLEDES KAN YDERLIGERE EGENKAPITAL TILVEJEBRINGES?

BILAG 1 - OVERSIGT OVER PERSONER VI HAR MØDTES MED PÅ UNIVERSITETERNE

BILAG 2 - SPØRGEGUIDE - INTERVIEW MED UNIVERSITETSLEDELSEN

BILAG 3 - DETALJERET ANALYSE AF DE ENKELTE UNIVERSITETER I DANMARK OG UDLANDET

BILAG 4 - DETALJERET ANALYSE AF DANSKE UNIVERSITETER, UDENLANDSKE UNIVERSITETER OG UDVALGTE C20 SELSKABER

BILAG 5 - REGNSKABSANALYSE AF DE DANSKE UNIVERSITETER SAMMENHOLDT MED UDVALGTE UDENLANDSKE UNIVERSITETER OG VEDLAGTE C20 SELSKABER

Kolofon
Hele publikationen med grafik [84 kB]
Hele publikationen som PDF [862 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet ".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.