Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Virksomhedsregnskab 1999

Byggedirektoratet

Forsidebillede

Resumé

I rapporten "Virksomhedsregnskab 1999" beskriver og vurderer det tidligere Byggedirektorat den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.

Indhold

1 Beretning

2 Driftsregnskab

3 Resultatanalyse

4 Personale og organisation

5 Ejendomsadministration (§ 19.31.03. og § 19. 31.04)

6 Grønt Regnskab

7 Påtegning

Bilag 1 Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet

Bilag 2 Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet

Bilag 3 Status for anlægsaktiver


Bilag 4 Supplerende oversigter vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Bilag 5 Supplerende oversigt andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kolofon
Hele publikationen med grafik [140 kB]
Hele publikationen som PDF 739 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Virksomhedsregnskab 1999 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 08-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.