Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Årsrapport 2006

Aarsrapport 2006

Resumé:

I årsrapport 2006 beskriver og vurderer Universitets- og Bygningsstyrelsen den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater. Med årsrapporten formidler Universitets- og Bygningsstyrelsen således de resultater, der er opnået med de bevilgede ressourcer.

Indhold

Beretning

Resultatanalyse

Nøgletal

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Bevillingsafregning

Regnskabsmæssige forklaringer

Bilag

Påtegning

Kolofon
Hele publikationen med grafik [88 kB]
Hele publikationen som PDF [704 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Årsrapport 2006".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.